การรักษาศีลคือ การรักษากาย วาจาใจธรรมะรับอรุณ

สวัสดีเช้าวันพระ

การรักษาศีลคือ การรักษา กาย วาจา ใจ ให้ปกติหรือเป็นการรักษาจิตนั่นเอง สิ่งใดไม่ควรคิดก็ไม่คิด สิ่งใดไม่ควรพูดก็ไม่พูด สิ่งใดไม่ควรทำก็ไม่ทำ เพราะเรามีสติรู้อยู่ว่าเราเป็นผู้มีศีล


— หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี —

Observing the precepts is to keep the body, verbal and mind normal, or it is to heal the mind. Anything that shouldn’t be thought of Anything that should not be said will not say. Anything that should not be done will not do. Because we are conscious that we are blessedพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *