Category: 16 สวัสดี แบบข้อความ

เมื่ออุปสรรคปะทะจนเราล้ม

อรุณสวัสดิ์ วันอาทิตย์ “เมื่ออุปสรรค ปะทะ จนเราล้ม อย่าเพิ่งจม ความทุกข์ เพราะผิดหวัง ใช้สติ ใตร่ตรอง และรับฟัง ลุกอีกครั้ง แล้วฟันฝ่า กันต่อไป” “คนที่จะประสบความสำเร็จ มักเคยผ่านความล้มเหลวมาก่อน”
Read More

เมื่อยังเล็กเกิดมารักสนุก

อรุณสวัสดิ์ เช้าวันเสาร์ “เมื่อยังเล็ก เกิดมา รักสนุก มีความสุข เติบใหญ่ กับความรัก ครั้นผ่านไป จนแก่ ได้ประจักษ์ จึงได้พัก จากไป พร้อมสงบ”
Read More

ความรวยเกิดมาเลือกไม่ได้

สวัสดี วันพฤหัสฯ “ความรวย” เกิดมา เลือกไม่ได้ “ความสบาย” เกิดมา เราทำได้ “ความจน” เกิดมา เครียดแทบตาย แต่สุดท้าย เกิดมา ให้ทำดี
Read More

มีนำ้ใจให้กันไม่มีหมด

ทักทายกัน วันอังคาร “มีน้ำใจ ให้กัน ไม่มีหมด หนึ่งขับรถ ไปไหน ใคร่แบ่งปัน สองช่วยกัน อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม สามรอมชอม ปรองดอง สามัคคี” “สุดท้ายนี้รักกันไว้ เราชาวไทย”
Read More