การตัดสินใจโดยคนเพียงกลุ่มเดียวนั่นยังไม่ดีพอGoodMorning_Tuesday_16

Good Morning Tuesday

“Decide by committee don’t work”

–Steve Jobs–

 

“การตัดสินใจโดยคนเพียงกลุ่มเดียวนั่นยังไม่ดีพอ”พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *