ถ้าเรายอมรับความจริงธรรมะ
ธรรมะ

สวัสดีเช้าวันพระ

ถ้าเรายอมรับความจริงแล้ว ทุกข์จะไม่เกิดกับเราเหมือนใบบัวขังน้ำแต่ใบบัวนั้นไม่เคยเปียกน้ำเลย ฉันใดฉันนั้น บุคคลที่มีธรรมย่อมไม่โกรธ ไม่รำคาญ ไม่เกลียดชังตอบ ใจของบุคคลนั้นย่อมไม่ขุ่นมัวเลย


— หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ —

If we accept the truth Suffering will not come upon us like a lotus leaf is holding water, but just as the lotus leaf never gets wet at all, the righteous person does not be angry, does not bother, does not hate. That person’s heart is not dull.พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *