การชนะโดยไม่เบียดเบียนใครธรรมะรับอรุณ

สวัสดีเช้าวันพระ

การชนะโดยไม่เบียดเบียนใครเป็นความดีชั้นตรี การชนะโดยเกื้อกูล ทำให้เขาเป็นคนดีเป็นความดีชั้นโท ส่วนความดีชั้นเอกคือการชนะความชั่วในจิตใจตนเอง


— พระญาณสังวรณ์​ สมเด็จพระสังฆราช —

Winning without harassing anyone is a third class virtue. Supportive win Making him a good man is a master virtue The primary good is overcoming the evil in your own mind.พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *