ความกลัวเกิดมาจากความหลงธรรมะรับอรุณ

อรุณสวัสดิ์เช้าวันพระ

ความกลัวเกิดมาจากความหลง เพราะหลงยึดในสังขาร จึงกลัวโน่น กลัวนี่ กลัวผี กลัวมันจะมาทำร้าย ถ้าเรารู้ตามจริงว่า จิตเป็นของไม่ตาย สังขารเป็นของไม่เที่ยง มันจะละความหลง และจะไม่กลัว


— หลวงปู่คูณ สุเมโธ —

Fear is born from a delusion. Because he was lost in the sankhara If we truly know that The mind is not dead. The body is impermanent. It will give up the obsession and will not be afraid.พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *