จิตอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบันสวัสดีวันพระ

อรุณสวัสดิ์วันพระ

“อดีตก็เป็นทำเมา อนาคตก็เป็นทำเมา จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบัน ละอยู่ในปัจจุบันนี้จึงเป็นพุทโธ เป็นธัมโม ปัจจุบันก็พอแล้ว อดีต และอนาคตไม่ต้องคำนึงถึง เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย วันคืนเดือนปี สิ้นไปหมดไป อายุเราก็หมดไป สิ้นไป หมั่นบำเพ็ญจิต บำเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนาต่อไป”

— หลวงปู่แหวน สุจิณโณ —

“The past is drunk The future is drunk. In the present Know in the present And in the present, it is Bhudtho and Dhamma, the present is enough, the past and the future do not need to be considered. Born – old – hurt – die The days and nights of the years are gone, and the years are gone, and our years are gone. We will continue to practice our spiritual practice, practice, observe the precepts. “พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *