ชีวิตมนุษย์นั้นมีขึ้นมีลงสวัสดีวันพระ

อรุณสวัสดิ์เช้าวันพระ

ชีวิตมนุษย์นั้นมีขึ้นมีลง วันนี้สูงส่งพรุ่งนี้อาจตกต่ำ ไม่มีอะไรแน่นอนหรือยั่งยืนได้เลย หมั่นทำความดีหรือสร้างกุศลเอาไว้มากๆเถิด แม้ยามที่ชีวิตตกต่ำก็มีบุญกุศลหนุนนำ ให้พ้นจากความมืดมิดได้อย่างแน่นอน บุคคลที่เป็นคนดี ย่อมเป็นที่รักในสามโลก

— สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

Human life has its ups and downs. Today is high, tomorrow may fall. Nothing is fixed or sustainable. Keep doing good or creating a lot of charity. Even when life is in decline Surely get away from the dark Good person Surely is loved in three worldsพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *