Tag: อรุณสวัสดิ์ วันอังคาร

มีนำ้ใจให้กันไม่มีหมด

ทักทายกัน วันอังคาร “มีน้ำใจ ให้กัน ไม่มีหมด หนึ่งขับรถ ไปไหน ใคร่แบ่งปัน สองช่วยกัน อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม สามรอมชอม ปรองดอง สามัคคี” “สุดท้ายนี้รักกันไว้ เราชาวไทย”
Read More