Tag: อรุณสวัสดิ์ วันพุธ

หากทำงานเพราะหน้าที่…เราคงเหนื่อย

อรุณสวัสดิ์ เช้าวันจันทร์ หากทำงานเพราะหน้าที่…เราคงเหนื่อย จงทำงานเพื่อ…สร้างสรรผลงาน จะทำให้เราคลายเหนื่อย  
Read More