Tag: สวัสดีวันพระ

ความกลัวเกิดมาจากความหลง

อรุณสวัสดิ์เช้าวันพระ ความกลัวเกิดมาจากความหลง เพราะหลงยึดในสังขาร จึงกลัวโน่น กลัวนี่ กลัวผี กลัวมันจะมาทำร้าย ถ้าเรารู้ตามจริงว่า จิตเป็นของไม่ตาย สังขารเป็นของไม่เที่ยง มันจะละความหลง และจะไม่กลัว — หลวงปู่คูณ สุเมโธ — Fear is born from a delusion. Because he was lost in the
Read More

การชนะโดยไม่เบียดเบียนใคร

สวัสดีเช้าวันพระ การชนะโดยไม่เบียดเบียนใครเป็นความดีชั้นตรี การชนะโดยเกื้อกูล ทำให้เขาเป็นคนดีเป็นความดีชั้นโท ส่วนความดีชั้นเอกคือการชนะความชั่วในจิตใจตนเอง — พระญาณสังวรณ์​ สมเด็จพระสังฆราช — Winning without harassing anyone is a third class virtue. Supportive win Making him a good man is a master
Read More

การรักษาศีลคือ การรักษากาย วาจาใจ

สวัสดีเช้าวันพระ การรักษาศีลคือ การรักษา กาย วาจา ใจ ให้ปกติหรือเป็นการรักษาจิตนั่นเอง สิ่งใดไม่ควรคิดก็ไม่คิด สิ่งใดไม่ควรพูดก็ไม่พูด สิ่งใดไม่ควรทำก็ไม่ทำ เพราะเรามีสติรู้อยู่ว่าเราเป็นผู้มีศีล — หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี — Observing the precepts is to keep the body, verbal and mind normal, or
Read More

ถ้าเรายอมรับความจริง

สวัสดีเช้าวันพระ ถ้าเรายอมรับความจริงแล้ว ทุกข์จะไม่เกิดกับเราเหมือนใบบัวขังน้ำแต่ใบบัวนั้นไม่เคยเปียกน้ำเลย ฉันใดฉันนั้น บุคคลที่มีธรรมย่อมไม่โกรธ ไม่รำคาญ ไม่เกลียดชังตอบ ใจของบุคคลนั้นย่อมไม่ขุ่นมัวเลย — หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ — If we accept the truth Suffering will not come upon us like a lotus leaf is
Read More

ปล่อยวางเสียเถิดแล้วใจเราจะเบา

ทักทายกันเช้าวันพระ “ปล่อยวางเสียเถิด แล้วใจของเราจะเบาขึ้นมาเป็นกอง ความทุกข์ทั้งหลายไม่ว่าจะพลัดพรากจากสิ่งที่รัก หรือพบกับสิ่งที่ไม่สมปรารถนาที่มันกดทับจิตใจเราไม่หยุดหย่อนเสียที ก็เพราะเราไปยึดไปแบกมันไว้ทั้งวันทั้งคืนมิใช่หรือ” — พระไพศาล วิสาโล — “Let it go Then our hearts will lighten up All suffering, whether separated from what you love Or
Read More

ชีวิตมนุษย์นั้นมีขึ้นมีลง

อรุณสวัสดิ์เช้าวันพระ ชีวิตมนุษย์นั้นมีขึ้นมีลง วันนี้สูงส่งพรุ่งนี้อาจตกต่ำ ไม่มีอะไรแน่นอนหรือยั่งยืนได้เลย หมั่นทำความดีหรือสร้างกุศลเอาไว้มากๆเถิด แม้ยามที่ชีวิตตกต่ำก็มีบุญกุศลหนุนนำ ให้พ้นจากความมืดมิดได้อย่างแน่นอน บุคคลที่เป็นคนดี ย่อมเป็นที่รักในสามโลก — สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ Human life has its ups and downs. Today is high, tomorrow may fall. Nothing is fixed
Read More

คนที่จิตใจมืดบอด

สวัสดีเช้าวันพระ คนที่ตาบอดแต่ไม่เชื่อคนตาดี ย่อมมีทางตกหลุมบ่อได้ฉันใด คนที่จิตใจมืดบอด้วยกิเลสตัณหา ไม่เชื่อตามตาใจพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ ย่อมนำความล่มจมมาสู่ตนเองได้ฉันนั้นเหมือนกัน — หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน He who is blind but does not believe in the eyes There would be a way to fall into
Read More