สิ่งที่น่าเสียใจที่สุดGood Wednesday

สวัสดีเช้าวันพุธ

สิ่งที่น่าเสียใจที่สุด…ไม่ใช่ “ไม่มีโอกาส”
แต่คือ “เคยมีโอกาส”

The most regrettable thing … is not “no chance”.
But “had a chance”พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *