จาก “จุดต่ำสุด” ของชีวิตสวัสดีวันพุธ

สวัสดีเช้าวันพุธ

จาก “จุดต่ำสุด” ของชีวิต
เราเลือกได้ว่าอยากให้เป็น
จุดจบ” หรือ “บทเรียน

From the “lowest point” of life
We can choose whether we want it to be.
“The End” or “Lesson”พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *