ถึงผมไม่หล่อเหมือนคนอื่นHappy Wednesday

เช้าแล้ววันพุธ

ถึงผมไม่หล่อเหมือนคนอื่น

แต่ไม่เคยมีคนอื่นเหมือน “คนหล่อ”

Even though I’m not as handsome as everyone else
But never had other people “handsome” like me.พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *