โลกนี้ “มีพอ” สำหรับทุกคนสวัสดีวันอังคาร

สวัสดีเช้าวันอังคาร

โลกนี้ “มีพอ” สำหรับทุกคน
แต่ยังคงขัดสน สำหรับ “ผู้ไม่พอ”

This world “has enough” for everyone.
But still needy for “the people who are not enough”พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *