สิ่งที่ “ล้มเหลว” ที่สุดในชีวิตวันอังคาร
Tuesday Morning

สวัสดีเช้าวันอังคาร

สิ่งที่ “ล้มเหลวที่สุด” ในชีวิต คือ

วันที่คุณล้ม “แล้วไม่คิด” ลุกขึ้นมาใหม่

The “most failing” thing in life is
The day you fell “and don’t think”, get up again.พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *