อยู่เหนือความคิดได้เมื่อไรสวัสดีวันพฤหัสบดี

วันนี้วันพฤหัสบดี

อยู่เหนือความคิดได้เมื่อไร
อยู่เหนือความทุกข์ได้เมื่อนั้น

When can you stay above your mind?
Can be above suffering whenพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *