“มิตรภาพ” แม้เราห่างไกลเช้าวันพฤหัส
Good Thursday

เช้าวันพฤหัสฯ

“มิตรภาพ” แม้เราห่างไกลก็ไม่ทำให้เรา “ห่างกัน”

“Friendship” even though we are far away
Does not make us “apart”พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *