จงร้อนแรงดั่งดวงตะวันเช้าวันพฤหัสบดี
อรุณสวัสดิ์วันพฤหัสฯ

ท้าทายวันพฤหัสบดี

จง “ร้อนแรง” ให้เหมือนดั่งดวงตะวัน
จง “มุ่งมั่น” ให้ได้ดั่งแสงตะวันฉาย

“Be Hot” like the sun
“Be determined” like light of sunพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *