การที่ไม่มีใครฟังคุณGood morning sunday
Good morning sunday

Good Morning Sunday

“You Might right, even if nobody listens to you”

— Steve Jobs —

 

“การที่ไม่มีใครฟังคุณ
ไม่ได้หมายความว่าคุณผิด”พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *