ถึงเราเกิดมาฐานะไม่เท่าเทียมสวัสดีวันอาทิตย์

อรุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์

ถึงเราเกิดมาฐานะไม่เท่าเทียม
แต่ก็มีสิ่งที่เกิดมาแล้วเทียมเท่า
นั่นคือ “เวลา

To us being born in an equality state
But there are things that are already born as equal
That is “time”พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *