อยาก “สวย” จงอย่าหยุดสวยเช้าวันเสาร์
Good Saturday Morning

สบายๆ วันเสาร์

“อยากสวย”… จงอย่าหยุดสวย
“อยากรวย”…จงอย่าหยุดทำงาน

“Want to be beautiful” … Don’t stop being beautiful.
“Want to be rich” … Don’t stop working.พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *