สิ่งที่คุณยังไม่ทำจะเป็นตัวกำหนดคุณhappy monday
morning monday

Good Morning Monday

“What you don’t do define you as much as what you do.”

–Steve Jobs–

 

“สิ่งที่คุณยังไม่ทำจะเป็นตัวกำหนดคุณ
ได้มากกว่าสิ่งที่คุณทำไปแล้ว”พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *