“สติ” ทำเรื่องใหญ่ให้ดูเล็กGood Monday

สวัสดีเช้าวันจันทร์

“สติ” ทำเรื่องใหญ่ให้ดูเล็ก
“อคติ” ทำเรื่องเล็กให้ใหญ่ได้

“Mindful” makes a big deal to look small
“Prejudice” can make things bigพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *