จ้างด้วย “เงิน” ก็ได้แค่งาน​ Monday Morning

อรุณสวัสดิ์วันจันทร์

จ้างด้วย “เงิน” ก็ได้แค่งาน
อยากจ้างให้นาน…ต้องจ้าง “ด้วยใจ

Hiring with “money” is just a job.
Want to hire for a long time … must hire “by heart”พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *