ศุกร์…อยู่หนใดGood morning friday
Good morning friday

Good Morning Friday

ศุกร์…อยู่หนใด
อยู่บนท้องฟ้า…กว้างไกล
หรืออยู่ที่…ในใจคุณพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *