ความดีทำยาก ลำบากแล้วค่อยสบายGood Friday

สวัสดีเช้าวันศุกร์

ความชั่ว” ทำง่าย…สบายแล้วจึงลำบาก
ความดี” ทำยาก…ลำบากแล้วค่อยสบาย

“Evil” is easy to do … comfortable and therefore troublesome
“Goodness” is difficult to do … Difficult and comfortable.พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *