วันนี้ไม่ต้องการคนแสดงความคิดเห็นวันศุกร์แล้ว

เช้าแล้ววันศุกร์

วันนี้ไม่ต้องการคน “แสดงความคิดเห็น
แต่ตอนนี้ต้องการคน “แสดงความคิดถึง

Today does not need people. “Leave a comment”
But now I want people “Show nostalgia”พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *