ไม่ได้คิดถึงตลอดเวลาสวัสดีตอนเช้า

Happy Morning miss you

ไม่ได้คิดถึงตลอดเวลา
แต่คิดถึงเสมอมา

I don’t think about it all the time
“But I have always missed”พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *