คนที่จิตใจมืดบอดสวัสดีธรรมะ

สวัสดีเช้าวันพระ

คนที่ตาบอดแต่ไม่เชื่อคนตาดี ย่อมมีทางตกหลุมบ่อได้ฉันใด คนที่จิตใจมืดบอด้วยกิเลสตัณหา ไม่เชื่อตามตาใจพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ ย่อมนำความล่มจมมาสู่ตนเองได้ฉันนั้นเหมือนกัน

— หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

He who is blind but does not believe in the eyes There would be a way to fall into a pond Those whose minds are darkened with passion. Do not believe according to the eyes of the Buddha, Would surely bring ruin on himself, tooพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *