ความอ่อนเยาว์Good Morning

อรุณสวัสดิ์

ถึงอายุจะไม่ “อ่อนวัย
แต่ขอให้สุขภาพคุณ “อ่อนเยาว์

Until the age is not “young”
But may your health be “youthful”พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *