สมหวัง ผิดหวัง คือสัจธรรมgood morning friend

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

สมหวัง“…”ผิดหวัง
คือสัจธรรมที่เกิดมาคู่กัน

“Fulfilled” … “disappointed”
Is the truth that was born togetherพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *