อานิสงส์ของการประพฤติดีเช้าวันพระ

ธรรมะรับอรุณ

“อานิสงส์ของการประพฤติดี ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจนี่แหละจะมารักษาเราไม่ให้ตกไปยังโลกที่ชั่ว จึงเป็นหลักประกันที่ช่วยให้เราห่างไกลจากนรก”

— หลวงปู่ดู่ พรหมปัญญา —

“This virtue of good conduct, both physical, verbal, and emotional will keep us from falling into a wicked world. It is a guarantee that keeps us away from Hell. “พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *