“พึ่งคนอื่น” ทำได้แค่ชั่วคราวสวัสดีวันอังคาร
Good Morning Friend

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

“พึ่งคนอื่น” ทำได้แค่ชั่วคราว
อยากพึ่งยาวๆต้อง “พึ่งตัวเอง”

“Rely on other people” can be done temporarily
Want to rely on for a long time, must “rely on yourself”พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *