Category: 07 อารมณ์ดี เช้าวันเสาร์

เมื่อยังเล็กเกิดมารักสนุก

อรุณสวัสดิ์ เช้าวันเสาร์ “เมื่อยังเล็ก เกิดมา รักสนุก มีความสุข เติบใหญ่ กับความรัก ครั้นผ่านไป จนแก่ ได้ประจักษ์ จึงได้พัก จากไป พร้อมสงบ”
Read More

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท

สบายดีวันเสาร์ “มีสลึง พึงบรรจบ ให้ครบบาท เศษกระดาบ พับเป็นถุง ขายขนม มีน้อย ใช้น้อย ไม่ล่มจม ยอมอดขม ไว้กินหวาน สำราญใจ”
Read More

สบายดีวันเสาร์

สบายดีวันเสาร์ “มีสลึง  พึงบรรจบ  ให้ครบบาท เศษกระดาษ  พับเป็นถุง  ขายขนม มีน้อย  ใช้น้อย  ไม่ล่มจม ยอมอดขม   ไว้กินหวาน  สำราญใจ”
Read More