อรุณสวัสดิ์เช้าวันพ่อGood Morning Father’s Day

อรุณสวัสดิ์เช้าวันพ่อ

มากกว่าคำว่า “คิดถึง”
เกินกว่าครึ่งของ “หัวใจ”
ไม่อาจบรรยายด้วย “คำใด”
“แทนความรัก” ที่มีให้เสมอมา

Than the word “miss you”
More than half of the “my heart”
Could not describe with “any words”
“Instead of love” that has always been givenพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *