“สุข” ที่ได้แบ่งปันให้

tuesday morning

good tuesday

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอังคาร

“สุข” ที่ได้แบ่งปันให้
“ใจ” ที่ให้ไม่มีหมด

พ้นเคราะห์ พ้นภัย พ้นภยันตราย

good tuesday

tuesday morning

สวัสดีวันอังคาร

พ้นเคราะห์ พ้นภัย พ้นภยันตราย

เป็นที่รักใคร่..ชื่นชม

happy tuesday morning

good tuesday

สุขสันต์..เช้าวันอังคาร

เป็นที่รักใคร่..ชื่นชม

ชีวิตไร้อุปสรรคขวากหนาม

happy tuesday

tuesday morning

สุขสันต์เช้าวันอังคาร

ชีวิตไร้อุปสรรคขวากหนาม

ชีวิตมีแต่สุขสันต์

happy tuesday

tuesday morning

สวัสดี..เช้าวันอังคาร

“ชีวิตมีแต่สุขสันต์”

ขอให้สวยดุจเพชรเจียรไน

เช้าวันอังคาร

เช้าวันอังคาร

สุขสันต์ เช้าวันอังคาร

“ขอให้สวย..ดุจเพชรเจียรไน”

 

ชีวิต…ปราศจากโรคภัย

happy tuesday

happy tuesday

กู้ดมอนิ่ง…เช้าวันอังคาร

ชีวิต

ปราศจากโรคภัย

 

ดีใจที่ได้ทักทายกัน

tuesday morning

tuesday morning

เช้าวันอังคาร

“ดีใจที่ได้ทักทายกัน”

 

มีความสุขมาให้ เอาดอกไม้มาฝาก

ทักทายเช้าวันอังคาร

ทักทายเช้าวันอังคาร

ทักทายเช้าวันอังคาร

“มีความสุขมาให้ เอาดอกไม้มาฝาก”

Save

การตัดสินใจโดยคนเพียงกลุ่มเดียวนั่นยังไม่ดีพอ

GoodMorning_Tuesday_16

Good Morning Tuesday

“Decide by committee don’t work”

–Steve Jobs–

 

“การตัดสินใจโดยคนเพียงกลุ่มเดียวนั่นยังไม่ดีพอ”