สุขใจที่ได้ “ทักทายกัน”

ทักทายกันวันจันทร์
ทักทายกันวันจันทร์

สวัสดีเช้าวันจันทร์

สุขใจที่ได้
“ทักทายกัน” ทุกเช้า

Happy to
“Greet each other” every morning

ยิ้มให้กัน ทุกเช้าเลย…

สวัสดีวันจันทร์
สวัสดีวันจันทร์

ทักทายกัน…วันจันทร์

ส่งยิ้มให้กัน ทุกเช้าเลย…

มีดอกไม้มาให้…

Good Morning Monday
Good Morning Monday

กู้ดมอนิ่ง…วันจันทร์

มี “ดอกไม้” มาให้
มี “หัวใจ” มาฝาก

เหลืองอร่าม จันทร์งดงาม

monday

good morning monday

สวัสดีวันจันทร์

เหลืองอร่าม จันทร์งดงาม
สุขล้นหลาม มั่งมีเงินทอง