Tag: สวัสดีภาพเมืองสถานที่

ที่สุดของการให้คือ “ให้แล้วไม่หวังสิ่งใด”

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันศุกร์ ที่สุดของการให้คือ “ให้แล้วไม่หวังสิ่งใด” ที่สุดของหัวใจคือ “รักใครแล้วไม่เปลี่ยนแปลง”
Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com