กำลังใจอยู่ใกล้ๆ

วันจันทร์

อรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์

สุขสันต์ เช้าวันจันทร์

“กำลังใจอยู่ใกล้ๆ คอยห่วงใยอยู่เสมอ”