หากทำงานเพราะหน้าที่…เราคงเหนื่อย

เช้าวันพุธ

เช้าวันพุธ

อรุณสวัสดิ์ เช้าวันจันทร์

หากทำงานเพราะหน้าที่…เราคงเหนื่อย
จงทำงานเพื่อ…สร้างสรรผลงาน

จะทำให้เราคลายเหนื่อย

 

การงาน…ก้าวหน้า การเงิน…ก้าวไกล

wednesday morning

wednesday morning

วันพุธสดใส

“การงาน…ก้าวหน้า
การเงิน…ก้าวไกล
การเรือน…สดใส
กาลเวลาผ่านไป…สุขสันต์”

 

การที่ไม่มีใครฟังคุณ

Good morning sunday

Good morning sunday

Good Morning Sunday

“You Might right, even if nobody listens to you”

— Steve Jobs —

 

“การที่ไม่มีใครฟังคุณ
ไม่ได้หมายความว่าคุณผิด”

คุณไม่อาจโทษแรงโน้มถ่วงของโลกได้

morning saturday

saturday

Good Morning Saturday

“You can’t blame gravity for falling in love”

–Albert Einstein–

 

“คุณไม่อาจโทษแรงโน้มถ่วงของโลกได้
หากว่าคุณตกหลุมรักใครสักคน”

good morning,have a nice day, สวัสดี, อรุณสวัสดิ์, friday, วันศุกร์, อรุณสวัสดิ์ วันศุกร์, สวัสดี วันศุกร์, ทักทายวันศุกร์

happy morning friday

friday morning

Good Morning Friday

“ทัศนคติที่อ่อนแอ นำมาซึ่งนิสัยที่อ่อนแอ”

 

“Weakness of attitude becomes weakness of character”

–Albert Einstein–

จงใช้ชีวิตในแบบของคุณ

happy thursday

thursday morning

Good Morning Thursday

“จงใช้ชีวิตในแบบของคุณ”

 

“Don’t Live someone else life”

–Steve Jobs–

ชีวิตที่ทำเพื่อคนอื่น ทำให้รู้สึกมีคุณค่า

wednesday

morning

Good Morning Wednesday

“ชีวิตที่ทำเพื่อคนอื่น ทำห้รู้สึกมีคุณค่าในการมีชีวิตอยู่”

 

“Only a life lived for others is a life worth while”

–Albert Einstein–

การตัดสินใจโดยคนเพียงกลุ่มเดียวนั่นยังไม่ดีพอ

GoodMorning_Tuesday_16

Good Morning Tuesday

“Decide by committee don’t work”

–Steve Jobs–

 

“การตัดสินใจโดยคนเพียงกลุ่มเดียวนั่นยังไม่ดีพอ”

สิ่งที่คุณยังไม่ทำจะเป็นตัวกำหนดคุณ

happy monday

morning monday

Good Morning Monday

“What you don’t do define you as much as what you do.”

–Steve Jobs–

 

“สิ่งที่คุณยังไม่ทำจะเป็นตัวกำหนดคุณ
ได้มากกว่าสิ่งที่คุณทำไปแล้ว”

ใครมองเราไม่ดีปล่อยเขาไป

morning

good morning

อรุณสวัสดิ์

“ใครมองเราไม่ดีปล่อยเขาไป
สำคัญว่าใจเราคิดว่าดีก็ทำต่อไป”