อย่ามัวแต่ทำงานเพื่อ “หาเงิน”

สวัสดีวันพฤหัสฯ

เช้าพฤหัสฯ

อรุณสวัสดิ์ เช้าวันพฤหัสฯ

อย่ามัวแต่ทำงานเพื่อ “หาเงิน”
จนห่างเหิน “ความสุข” ที่อยู่ใกล้ๆ

เราไม่มีสิทธิ์ “ห้ามคนอื่นคิด”

สวัสดีวันอาทิตย์

วันอาทิตย์เช้า

สวัสดีเช้าวันอาทิตย์

เราไม่มีสิทธิ์ “ห้ามคนอื่นคิด”
แต่เรามีสิทธิ์ “เลือกชีวิตในแบบเรา”

สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเรา

sunday morning

good sunday

สวัสดีเช้าวันอาทิตย์

สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเรา
มีใครเล่าจะรู้ดีเท่าตัวคุณ

เกิดเป็นคนต้องรู้จัก”อดใจ”

morning wednesday

Wednesday morning

สวัสดียามเช้าวันพุธ

เกิดเป็นคน ต้องรู้จัก “อดใจ”
ไม่ว่าใคร ต้องรู้จัก “อดทน”