จงมีความสุขกายสุขใจ พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

จงมีความสุขกายสุขใจ พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

สวัสดีวันพุธ จงมีความสุขกายสุขใจ พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

พ้นเคราะห์ พ้นภัย พ้นภยันตราย

พ้นเคราะห์ พ้นภัย พ้นภยันตราย

สวัสดีวันอังคาร พ้นเคราะห์ พ้นภัย พ้นภยันตราย

พรอันประเสริฐ จงบังเกิดแด่ท่านทั้งหลาย

พรอันประเสริฐ จงบังเกิดแด่ท่านทั้งหลาย

สวัสดีวันจันทร์ พรอันประเสริฐ จงบังเกิดแด่ท่านทั้งหลาย

อวยพรให้ชีวิตท่านจงมีความสุขสงบ

อวยพรให้ชีวิตท่านจงมีความสุขสงบ

สวัสดีวันอาทิตย์ อวยพรให้ชีวิตท่านจงมีความสุขสงบ

สุขกายสุขใจ..สุขภาพแข็งแรง

สุขกายสุขใจ..สุขภาพแข็งแรง

สวัสดีวันเสาร์ สุขกายสุขใจ..สุขภาพแข็งแรง

“ความสำเร็จ” สร้างได้ด้วยมือเรา

“ความสำเร็จ” สร้างได้ด้วยมือเรา

Wonderful Friday “ความสำเร็จ” สร้างได้ด้วยมือเรา

ได้ทักทายแล้วสุขใจ

ได้ทักทายแล้วสุขใจ

สุขสันต์วันสีส้ม ได้ทักทายแล้วสุขใจ

คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา

คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา

สุขสันต์..วันพุธ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา

เป็นที่รักใคร่..ชื่นชม

เป็นที่รักใคร่..ชื่นชม

สุขสันต์..เช้าวันอังคาร เป็นที่รักใคร่..ชื่นชม

มิตรภาพที่แสนดี อยู่ทุกที่ที่มีเรา

มิตรภาพที่แสนดี อยู่ทุกที่ที่มีเรา

“มิตรภาพ” ที่แสนดี อยู่ทุกที่..ที่มี“เรา”