“ความสุข” ไม่คงที่เช้าวันพุธ

วันพุธ

สวัสดีเช้าวันพุธ

“ความสุข” ไม่คงที่
แต่ “ความดี” นั่นคงทนพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *