ชีวิตที่ทำเพื่อคนอื่น ทำให้รู้สึกมีคุณค่าwednesday

morning

Good Morning Wednesday

“ชีวิตที่ทำเพื่อคนอื่น ทำห้รู้สึกมีคุณค่าในการมีชีวิตอยู่”

 

“Only a life lived for others is a life worth while”

–Albert Einstein–พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *