เมื่อไม่มีสิ่งที่ชอบ ก็จงชอบสิ่งที่มีวันพฤหัสฯ

พฤหัสฯ

Good Morning Thursday

“เมื่อไม่มีสิ่งที่ชอบ ก็จงชอบสิ่งที่มี”

 

“If nothing you like you must like what you have”พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *