อันความทุกข์ รุ่มร้อน สุมในอก

Good Thursday

Good Thursday

Have a Great Thursday

“อันความทุกข์  รุ่มร้อน  สุมในอก
เพราะวิตก  ทุกข์ใจ  หรือไม่ปล่อยวาง”พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *