จงลืมสิ่งที่ทำให้คุณต้องเจ็บปวดเช้าอาทิตย์

วันอาทิตย์

Wonderful Sunday

“จงลืมสิ่งที่ทำให้คุณต้องเจ็บปวด
แต่อย่าลืมสิ่งที่มันได้สอนคุณ”พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *