ที่สุดของการให้คือ “ให้แล้วไม่หวังสิ่งใด”สวัสดีปีใหม่ตอนเช้า

สวัสดีปีใหม่วันศุกร์

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันศุกร์

ที่สุดของการให้คือ “ให้แล้วไม่หวังสิ่งใด”
ที่สุดของหัวใจคือ “รักใครแล้วไม่เปลี่ยนแปลง”พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *