เพราะคิดถึงจึงส่งข้อความให้อรุณสวัสดิ์ทุกวัน

สุขทุกวัน

อรุณสวัสดิ์เช้าวันสุข

เพราะคิดถึงจึงส่งข้อความให้
เพราะห่วงใยจึงส่งให้เสมอ
นั่นคงเพราะหัวใจฉันยังมีเธอ
แม้ไม่เจอก็ยังคิดถึงกันพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *